FANDOM


Typowy czasownik oznacza zdarzenie lub przerwanie czynności (core, para), relację (ave, perde), lub stan (sta, fonde). W LFN, czasowniki nie odmieniają się w zależności od czasu i trybu. Natomiast używa się przysłówków - w szczególności trzech: ia, va, i ta. Każdego czasownika można używać w tej samej postaci jako rzeczownika.

CzasEdit

Czas przyszły jest wskazywany przez va (słowo pochodzenia francuskiego). Czas przeszły (obejmujący przeszły prosty i przeszły dokonany) jest wskazywany przez ia (z chabacano). Są to specjalne przysłówki poprzedzające czasownik. Nie oznacza się czasu teraźniejszego:

 • Me va canta.
 • Me ia canta.

Narracja często opisuje zdarzenia w przeszłości, przeszłości wyobrażonej lub w czasie, który czytelnika nie obchodzi. W takich przypadkach, można pominąć ia.

LFN nie odróżnia trybu dokonanego i niedokonanego czasownika (jak "jadłem", "jadałem", "zjadłem"). Ale można wskazać dokładniej następstwo w czasie dwóch czynności, zaznaczając wcześniejszą z nich za pomocą ja:

 • Cuando tu ia encontra nos, nos ia come ja.
 • Si tu reveni doman, me va fini ja la labora.
 • Sempre cuando me ateni la fini de un capitol, me oblida ja la titulo.

LFN ma też inne sposoby podkreślenia następstwa w czasie:

 • Me ia come ante aora.
 • Me ia come plu temprana.
 • Me ia fini come.
 • Me va come pronto.
 • Me comensa come.
 • Me va come pos acel.
 • Me va come plu tarda.
 • Me ia abitua come en la note.
 • Me ia come abitual en la note.

LFN nie wskazuje wprost trybu warunkowego i łączącego. Słowa si ("jeśli") i donce ("zatem") zwykle wystarczają, by wskazać znaczenie warunkowe, a słowa duta, vole, desira, espera i debe zwykle wystarczają, by wskazać tryb łączący.

Lfn ma także ta, słowo opcjonalne (pochodzące z języka kreolskiego haitańskiego), króre wskazuje tryb przypuszczający - nierealny - na ten przykład kiedy sytuacja jest wyobrażona, pożądana lub jedynie możliwa. Wyrażenie z ta mówi o świecie alternatywnym.

 • Si me ta rena la mundo, cada dia ta es la dia prima de primavera.
 • Si lo no esiste, on ta debe inventa lo.
 • Si tu canta, me va escuta.
 • Si tu va canta, me va escuta.
 • Si tu canta, me ta escuta.
 • Si tu ta canta, me ta escuta.
 • Me duta ce tu ta dise acel.
 • Tu ta dona la sal, per favore?

Zwykle, używa się tylko jednego spośród va, ia, ta z każdym czasownikiem. Wyjątkiem jest ia ta, który ma takie samo znaczenie, jak czas przeszły w trybie warunkowym w językach romańskich i "would have" w angielskim. przykładem jest zabawna wypowiedź Richarda Nixona:

 • Me ia ta es un bon pape.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.