FANDOM


"Dona a Sesar la cosas cual es de Sesar" es un frase bon conoseda de la Atesta Nova de cristianisme.

Donce dise a nos tua opina: "Esce contribui a Sesar es legal, o no?"

Ma Jesus persepi la malia de los, e dise: "Perce vos tenta me, ipocritas? Mostra a me la moneta de tribui." E los mostra un sentim a El.

E El dise a los: "De ci es esta imaje e enscrive?"

Los dise a El: "De Sesar."

Donce, El dise a los: "Dona a Sesar la cosas cual es de Sesar, a a Dio la cosas cual es de Dio."

– Mateo 22:36–22:40