FANDOM


Vide ance la article jeneral de esperanto

Spele e pronunsiaEdit

Consonantes Consonantes Vocales e diftongos
EoLfnApi EoLfnApi EoLfnApi
bb[b] k c [k] aa[a, ɑ]
cts[ts] ll[l] ee[e, ɛ]
ĉtx[tʃ] mm[m] ii[i]
dd[d] nn[n] oo[o, ɔ]
ff[f] pp[p] uu[u]
gg [ɡ] rr[r] ajai[ai, ɑi]
ĝdj[dʒ] ss[s] au[au, ɑu]
hh[h] ŝx[ʃ] ejei[ei, ɛi]
ĥh*[x] tt[t] eu[eu, ɛu]
ji*[j] vv[v] ojoi[oi, ɔi]
ĵj[ʒ] zz[z] ujui [ui]
*ĥ es pronunsiada como x en rusce.
*j es pronunsiada como i consonantal.

Roles de parolasEdit

La rol de un parola es indicada par sufisas:

 • -o - nom
 • -a - ajetivo
 • -e - averbo
 • -i - infinitivo

Cada radis de un parola ave un rol esensal - nom, ajetivo, averbo, o verbo. La sinifia de un cambia de rol depende de la rol esensal. Per esemplo, cuando on ajunta -o a un verbo o ajetivo, el deveni un conseta:

 • paroli (parla) > parolo (la ata de parla)
 • bela (bela) > belo (belia)

Cuando on ajunta -a a un nom, el deveni la cualia de la sinifia orijinal:

 • reĝo (re) > reĝa (reial)

Cuando on ajunta -i a un nom, el deveni la ata ce es asosiada con la nom:

 • reĝo (re) > reĝi (ata como un re, rena)

Per plurali un nom, on ajunta la sufisa -j. Si la nom es la ojeto de un verbo, on ajunta -n. Un ojeto plural fini con -jn.

Ajetivas acorda con se nomes:

 • bona tago (bon dia)
 • bonaj tagoj (bon dias)
 • bonan tagon (bon dia - ojeto)
 • bonajn tagojn (bon dias - ojeto)

La intende de esta acorda es per permete ordinas libre de parolas:

 • la knabino feliĉan knabon kisis - la xica besa un xico felis
 • la knabino feliĉa knabon kisis - la xica felis besa un xico

Verbos es o transitiva o nontransitiva. La transitivia pote es cambiada par la sufisas -igi (per cambia un verbo nontransitiva a un verbo transitiva/causal) e -iĝi (per cambia un verbo transitiva a un verbo nontransitiva/"vose media").

 • akvo bolas je cent gradoj - acua boli a 100 grados
 • ni boligas la akvon - nos boli la acua

Alga averbos spesial no fini con -e ma con -aŭ o otra letera, pe hodiaŭ (oji), ankoraŭ (ancora), nun (aora), e tro (tro). Otra parolas gramatical no ave finis spesial: pronomes (mi - me), preposadas (al - a), juntas (kaj - e), e numeros (du - du), e otras (ne - no, ankaŭ - ance, nur - sola, - an, ho - o!)

ArticleEdit

Esperanto ave un article de defini: la. El no ave un article de nondefini, ma on pote usa unu (un) o iu (alga) en alga situas.

PronomesEdit

singular plural
1 mi (me) ni (nos)
2 vi (tu)
3 mas li (el) ili (los)
fema ŝi (el)
comun/neutra ĝi (el)
nondefinida oni (on)
refletante si (se)


La pronomes personal aseta la sufisa ojetal -n como nomes.

Ajetivos de posese es creada par ajunta la sufisa ajetival -a. Los acorda con se nom como otra ajetivos (pe, los nesesa -j e -n si se nomes ave los):

 • ni salutis liajn amikojn - nos saluta se amis.

Jeneral, la pronomes de posese es produida par usa la plu la ajetivo de posese:

 • la mia - de me

La pronom refletante es usada per refere a retro a la sujeto si la sujeto es de person tre:

 • li lavis sin - el lava se
 • ili lavis sin - los lava se / los lava la un la otra
 • li lavis lin - el lava el (un otra person)

Esta model continua con la ajetivos de posese (no como en lfn):

 • li manĝis sian panon - el come se pan (la pan de se mesma)
 • li manĝis lian panon - el como se pan (la pan de un otra person)

Orijinal, on ia sujesta ce on pote distingui du formas per la person du singular - ci e vi - ma ci ia deveni nunca comun usada, e donce la sinifia esata de ci es oji nonclar.

Ĝi es usada, per la plu parte, sola con cosas, animales, e enfantes si la seso no es conoseda.

Pronomes de mostra, de demanda, e de relata es partes de la "table de corelatas":


Demanda
(ce/cual?)
Mostra
(esta/acel)
Nondefinida
(alga)
Universal
(cada/tota)
Nega
(no)
ki– ti– i– ĉi– neni–
Spesie –a kia
(cual?)
tia
(tal)
ia
(alga spesie)
ĉia
(cada spesie)
nenia
(no spesie)
Razona –al kial
(per ce?)
tial
(esta/acel razona)
ial
(per alga razona)
ĉial
(per cada razona)
nenial
(per no razona)
Tempo –am kiam
(cuando?)
tiam
(aora, alora)
iam
(alga ora/ves)
ĉiam
(sempre)
neniam
(nunca)
Loca –e kie
(do?)
tie
(asi, ala)
ie
(alga loca)
ĉie
(cada loca)
nenie
(no loca)
Modo –el kiel
(como?)
tiel
(tal)
iel
(alga modo)
ĉiel
(cada modo)
neniel
(no modo)
Posese –es kies
(de ci?)
ties
(de el)
ies
(de algun)
ĉies
(de cadun)
nenies
(de nun)
Cosa –o kio
(ce?)
tio
(esta, acel)
io
(alga cosa)
ĉio
(cada cosa)
nenio
(no cosa)
Cuantia –om kiom
(cuanto?)
tiom
(tan multe/poca)
iom
(alga)
ĉiom
(tota)
neniom
(zero)
Individua –u kiu
(ci? ce?)
tiu
(el)
iu
(algun, alga)
ĉiu
(cadun, cada)
neniu
(nun, no)


Como en elefen, la parolas de demanda es ance parolas de relata.

La corelatas de cosas es nomes, e la corelatas de spesia e individua es ambos ajetivos e nomes. Donce, los aseta la sufisas -j e -n cuando nesesada. La corelatas de loca aseta -n per indica move.

Comparas Edit

Comparas es espresada con tiel...kiel (tan...como), pli...ol (plu...ce), la plej (la plu), malpli...ol (min...ce), e la malplej.

 • mi skribas tiel bone kiel vi - me scrive tan bon como tu
 • tiu estas pli bona ol tiu - esta es plu bon ce acel
 • tio estas la plej bona - acel es la plu bon
 • la mia estas malpli multekosta ol la via - el de me es min cara ce el de tu

Verbs Edit

Tota verbos segue la mesma model, sin eseta. Los no cambia per acorda con la sujeto o ojeto.

Cada tempo ave un vocal spesial, a cual otra sufisas es ajuntada:

 • -a - presente
 • -i - pasada
 • -o - futur


Moda simple Partisipio ativa
(-nte)
Partisipio pasiva
(-da)
Infinitiva Comanda,
desira
Ipotesal
(ta...)
Pasada (ia...) -is -inta -ita -i -u -us
Presente -as -anta -ata
Futur (va...) -os -onta -ota


On pote crea plu formas de la verbos par usa la varias de esti (es) con la varias de la partisipios:

 • mi estis kaptinta - me ia es caturante ante alora, me ia catura ante alora
 • mi estus kaptonta - me ta es caturante en la futur, me ta catura en la futur
 • mi estos kaptanta - me va es caturante alora, me va catura alora
 • etc

Es ance posable ajunta la sufisas verbal a la partisipio:

Verbo simple Aspeta continuante Aspeta perfeta Aspeta comensante
Presente mi kaptas
(me catura)
mi kaptantas
(me es caturante)
mi kaptintas
(me catura ja)
mi kaptontas
(me catura pronto)
Pasada mi kaptis
(me ia catura)
mi kaptantis
(me ia es caturante)
mi kaptintis
(me ia catura ja)
mi kaptontis
(me ia catura pronto)
Futur mi kaptos
(me va catura)
mi kaptantos
(me va es caturante)
mi kaptintos
(me va catura ja)
mi kaptontos
(me va catura pronto)
Ipotesal mi kaptus
(me ta catura)
mi kaptantus
(me ta es caturante)
mi kaptintus
(me ta catura ja)
mi kaptontus
(me ta catura pronto)


Ave modeles paralel (con esti o sufisas) per la vose pasiva.

Un proposa es negada par ajunta ne o par usa un de la formas negante de la table de corelatas. Normal, sola un parola negante pote es usada en un proposa.

Demandas Edit

On pote crea un demanda par usa un de la parolas de demanda en la table de corelatas (ki-), comun a la comensa de la frase ma ance a otra locas:

 • li scias, kion vi faris - el conose ce tu ia fa
 • kion vi faris? - ce tu fa?
 • vi faris kion? - tu fa ce?

On usa ĉu (si, esce) per demandas de si o no:

 • mi ne scias, ĉu li venos - me no conose si el va veni
 • ĉu li venos? - el va veni? esce el veni?

PreposadasEdit

Preposadas vade ante la proposa nomal, e jeneral pos la parola ce los altera. On debe atenta usa la preposadas en modo ce adere a la sinifia. Si no preposada pare bon, on pote usa la preposada nondefinida je.

ConjunctionsEdit

La juntas es kaj (e), (o), nek (e no), se (si), ĉu (si), sed (ma), anstataŭ (en loca de), krom (plu), kiel (como), ke (ce).

NumerosEdit

 • 0 - nul
 • 1 - unu
 • 2 - du
 • 3 - tri
 • 4 - kvar
 • 5 - kvin
 • 6 - ses
 • 7 - sep
 • 8 - ok
 • 9 - naŭ
 • 10 - dek
 • 12 - dek unu
 • 20 - dudek
 • 22 - dudek du
 • 100 - cent
 • 1000 - mil
 • 1 000 000 - miliono
 • 1 000 000 000 - miliardo
 • 1 000 000 000 000 - biliono
 • etc

Numeros de ordina es creada par ajunta -a, cuantias par ajunta -o, multiplias par ajunta -obl-, fratas par ajunta -on-, colies par ajunta -op-, e repetes par ajunta -foj-.

 • tria (numero tre, ajetivo)
 • trie (numero tre, averbo)
 • dudeko (duple, un grupo de dudes cosas o personas)
 • duobla (duple, ajetivo)
 • kvarono (cuatri)
 • duope (par duples)
 • dufoje (du veses)

On espresa la idea de distribui con la particula po:

 • mi donis al ili po tri pomojn / pomojn mi donis al ili po tri - me dona tre pomas a cadun.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.