FANDOM


Gramatyka języka Lingua Franca Nova (LFN) jest uproszczoną formą gramatyki wspólnej dla języków romańskich: katalońskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego i hiszpańskiego. Przypomina gramatyki romańskich języków kreolskich takich jak: kreolski haitański, kreolski Wysp Zielonego Przylądka, papiamento i chavacano.


Lfn bandera33 La gramatica de Lingua Franca Nova en linguas diversa model
Elefen  ·  English  ·  Español  ·  Esperanto  ·  Français  ·  Polski  ·  Русский  ·  Suomi
Si la traduis difere entre se, on debe regarda la varia scriveda en elefen como autoriosa.


Esta gramatica deveni traduida a polsce aora. Multe pajes no esiste ancora, e alga pajes conteni partes nova cual nesesa es traduida a polsce.