FANDOM


La Espera La Espero
par Zamenhof par Zamenhof
   
En la mundo un senti nova ia veni En la mondo venis nova sento
tra la mundo un clama forte vade; tra la mondo iras forta voko;
con alas de un vento fasil per flugiloj de facila vento
ta ce lo vola aora de loca a loca. nun de loko flugu ĝi al loko.
No a la spada side de sangue Ne al glavo sangon soifanta
lo puia la familia umana: ĝi la homan tiras familion:
a la mundo eterna gerosa al la mondo eterne militanta
lo promete un armonia santa. ĝi promesas sanktan harmonion.
Su la sinia santa de la espera Sub la signo sankta de l'espero
bataliores pasosa colie se, kolektiĝas pacaj batalantoj,
e la conserna crese rapida kaj rapide kreskas la afero
con labora par los ci espera. per laboro de la esperantoj.
Mures de milenios sta forte Forte staras muroj de miljaroj
entre la poplas divideda; inter la popoloj dividitaj;
ma la ostaculos ostinosa va deveni sed dissaltos la obstinaj baroj
sperdeda con la ama santa. per la sankta amo disbatitaj.
Sur un neutra funda lingual, Sur neŭtrala lingva fundamento,
par comprende resiproca, komprenante unu la alian,
la poplas va fa en acorda la popoloj faros en konsento
un grande dansa familial. unu grandan rondon familian.
Nos cameradas zelosa Nia diligenta kolegaro
no va fatiga se en se labora pasosa, en laboro paca ne laciĝos,
asta cuando la sonia bela de la umanas ĝis la bela sonĝo de l'homaro
va reali per un bondise eterna. por eterna ben' efektiviĝos.
https://www.youtube.com/watch?v=mk-0D3D75Ao