FANDOM


"Es plu fasil per un camel vade tra la oio de un ago ce un om rica entra a la rena de sielo"' es un sita comun ce veni de un nara de la Testo Nova de la Biblia:

Mateo 19:13 a 19:24

Donce enfantes poca ia es traeda a El, per ce El ta pone se manos a los e prea; ma la disipulos critica los.

Ma Jesus dise: Tolera la enfantes poca, e no proibi los veni a me, per ce tal es la rena de sielo.

E El pone se manos a los, e departi de ala.

E, vide, un joven veni e dise a El: Bon Mestre, ce bon cosa me debe fa per ave vive eterna?

E El dise a el: Per ce tu clamada me bon? Es no un bon ma un, e El es Dio. Ma si tu vole entra vive, segue la comandas.

E el dise a El: Cual? Jesus dise: No mata, no adultera, no fura, no dona atesta falsa,

Onora tu padre e tu madre, e ama tu visina como tu propre.

La joven dise a El: Me ia fa tota esta cosas de me enfantia a esta ora. Ce me manca ja?

Jesus dise a el: Si tu desira es perfeta, vade e vende tota ce tu ave e dona a la povre, e tu va ave tesoros en sielo, e veni e segue me.

Ma cuando la joven oia esta diseda, el vade triste de ala, per ce el ia ave poseses grande.

Donce Jesus dise a Se disipulos: Vera me dise a vos, ce un om rica va entra nonfasil a la rena de sielo.

E ance me dise a vos: Es plu fasil per un camel vade tra la oio de un ago ce un om rica entra a la rena de sielo.